REHABILITACJA DOROSŁYCH

Rehabilitacja ambulatoryjna dorosłych to głównie ćwiczenia funkcjonalne szczególnie metodą PNF. Wykorzystywane są również kombinezony Dunag 02 oraz fizykoterapia (sollux, elektrostymulacja, aquavibron). Sposób rehabilitacji dobierany jest indywidualnie przez fizjoterapeutę po wcześniejszej obserwacji i wywiadzie.

Neurologopedia dla dorosłych to terapia zajmująca się pacjentami, u których nastąpiła utrata zdolności posługiwania się językiem i rozumienia go, spowodowana uszkodzeniem mózgu w wyniku udaru mózgu, urazu czaszkowo-mózgowego lub guza mózgu. Neurologopeda stwierdza jakie funkcje u chorego są zaburzone, a jakie prawidłowe i na tej podstawie ustala program terapii.

Terapia ręki jest indywidualnie dostosowaną terapią, w której terapeuta skupia się na usprawnianiu tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, dostarczaniu wrażeń dotykowych, poznawaniu różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywaniu umiejętności ich rozróżniania. Terapia ręki przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych funkcjach życia codziennego.