SZKOLENIA

 

Forma szkolenia: warsztaty i szkolenia

Liczba godzin:   16 h.

Szkolenie skierowane do osób pracujących na co dzień z dziećmi.

Wykonawca:  Filii Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne Sp. z o.o.

Ul. Legionów 26/28 budynek B; 43-300 Bielsko-Biała.

Osoby prowadzące: mgr Barbara Loranc fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej,

mgr Agata Piątek, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej.

Termin szkolenia: 25-26.03.2017

Godziny: 8:00-16:00

Kontakt i zapisy pod nr 665556257

Cena: 300 zł.

       Tematy:

 1. Podstawy integracji sensorycznej:
 • Neurofizjologia działania ośrodkowego układu nerwowego.
 • Założenia teorii integracji sensorycznej.
 • Na czym polega przetwarzanie bodźców wzrokowych, słuchowych, węchowych, smakowych.
 1. Zmysły i ich rola w kształtowaniu procesów integracji sensorycznej:
 • Na czym polega przetwarzanie bodźców wzrokowych, słuchowych, węchowych, smakowych.
 • Na czym polega przetwarzanie bodźców proprioceptywnych, dotykowych i przedsionkowych.
 • Nadwrażliwość i podrażliwość – nieprawidłowe działanie zmysłów.
 • Analiza przypadków dzieci z problemami przetwarzania bodźców sensorycznych.
 1. Obserwacja dziecka jako narzędzie diagnostyczne:
 • Sposoby obserwacji procesów przetwarzania sensorycznego.
 • Prezentacja obserwacji klinicznej.
 • Warsztaty z zakresu prawidłowej interpretacji wyników obserwacji klinicznej.
 1. Zaburzenia procesów integracji sensorycznej dotyczące zmysłów:
 • Dotyku – obronność dotykowa i nieprawidłowe przetwarzanie informacji dotykowej.
 • Propriocepcji – nadruchliwość, poszukiwacz bodźców, dziecko bierne w poszukiwaniu bodźców.
 • Przedsionkowego – podwrażliwość, nietolerancja ruchu, awersyjna reakcja na ruch.

       5. Znaczenie Terapii Bilateralnej w procesie uczenia się.

 

 

Forma szkolenia: warsztaty i wykłady.

Liczba godzin: 16 h.

Szkolenie przeznaczone dla: pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów.

Wykonawca: Filii Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne Sp. z o.o. Ul. Legionów 26/28 budynek B; 43-300 Bielsko-Biała.

Osoby prowadzące: mgr Barbara Loranc fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej,

mgr Agata Piątek, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej.

Termin szkolenia: 03-04.06.2017

Godziny: 8:00-16:00

Kontakt i zapisy pod nr 665-556-257 lub 602-632-099

Cena: 400 zł. (w przypadku większej ilości osób chętnych z danej placówki – minimum 5 osób – koszt 300 zł.)

Podczas warsztatów obowiązuje sportowy strój na zmianę. 

       Tematyka szkolenia:

1.      Dyspraksja rozwojowa (dzieci nieumiejące się ubrać, słabo organizujące swoje zachowanie, apatyczne). 4 h

·         Co to jest dyspraksja?

·         Przyczyny dyspraksji rozwojowej.

·         Zaburzenia przetwarzania procesów integracji sensorycznej w dyspraksji rozwojowej.

·         Typy zachowań dzieci z dyspraksją rozwojową.

·         Obserwacja funkcjonowania dzieci z dyspraksja rozwojową – filmy.

2.      Dziecko dystraktywne („znudzone życiem”, szybko zniechęcające się daną czynnością). 4 h

·         Jakie cechy ma dziecko dystraktywne?

·         Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci dystraktywnych.

·         Obserwacja funkcjonowania dzieci o cechach dystraktywnych.

3.      Terapia Bilateralna. 4h

·         Wprowadzenie do Terapii Bilateralnej.

·         Zasady prowadzenia Terapii Bilateralnej.

·         Warsztaty.

4.      Terapia metodą Delacato. 4 h

·         Stymulacja sensoryczna metodą Carla Delacato.

·         Wprowadzenie diety sensorycznej celem dostosowania środowiska dzieci do ich potrzeb.

·         Warsztaty – pokaz programów Delacato. 

Celem szkolenia jest wprowadzenie metodyki pracy z dziećmi dyspraksyjnymi i dystraktywnymi oraz zaznajomienie się z Terapią Bilateralną (metodą stosowaną u dzieci z koordynacyjnymi problemami w nauce) oraz metodą Delacato (sposób na pobudzenie lub wyhamowanie OUN). 

 

 

Warsztaty:
Wpływ procesów przetwarzania integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka. 

Forma szkolenia: warsztaty i wykłady.
Liczba godzin: 16 h.
Szkolenie skierowanie do osób pracujących na co dzień z dziećmi.
Miejsce szkolenia: Filii Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne Sp.z o.o.
ul: Legionów 26/28 budynek B; 43-300 Bielsko-Biała.
Termin szkolenia: 27-28 sierpień 2016
Prowadzący szkolenie: mgr Barbara Loranc, mgr Agata Piątek
Kontakt i zapisy pod nr 665556257
Cena: 300 zł.

Tematy: 

 1. Podstawy integracji sensorycznej (1,5 h).
  Neurofizjologia działania ośrodkowego układu nerwowego.
  Założenia teorii integracji sensorycznej. 

 2. Zmysły i ich rola w kształtowaniu procesów integracji sensorycznej (2,5 h)
  Na czym polega przetwarzanie bodźców wzrokowych, słuchowych, węchowych, smakowych.
  Na czym polega przetwarzanie bodźców proprioceptywnych, dotykowych i przedsionkowych.
  Nadwrażliwośći i podrażliwośći – nieprawidłowe działanie zmysłów.
  Analiza przypadków dzieci z problemami przetwarzania bodźców sensorycznych. 

 3. Obserwacja dziecka jako narzędzie diagnostyczne (4 h)
  Sposoby obserwacji procesów przetwarzania sensorycznego.
  Prezentacja obserwacji klinicznej.
  Warsztaty z zakresu prawidłowej interpretacji wyników obserwacji klinicznej. 

 4. Zaburzenia procesów integracji sensorycznej dotyczące zmysłów (4 h):
  Dotyku – obronność dotykowa i nieprawidłowe przetwarzanie informacji dotykowej.
  Propriocepcji – nadruchliwość, poszukiwacz bodźców,  dziecko bierne w poszukiwaniu bodźców.
  Przedsionkowego – podwrażliwość, nietolerancja ruchu, awersyjna reakcja na ruch.

 5. Pokaz pracy z dzieckiem o cechach (4 h):
  dystraktywnych,
  dyspraktycznych,
  nieprawidłowej modulacji zmysłowej. 

 

 

Termin szkolenia: 16-17 kwietnia,
Liczba godzin: 16h,
Adresaci: osoby pracujące na co dzień z dziećmi,
Prowadzący szkolenie: mgr fizjoterapii Barbara Loranc; mgr fizjoterapii Agata Piątek,
Forma szkolenia: warsztaty i wykłady,
Miejsce szkolenia: Filii Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne, ul. Legionów 26/28 budynek C Kompleks „Nowe Miasto” 43-300 Bielsko-Biała,
Cena szkolenia: 350 zł / os (dla grup minimum 3 osobowych rabat 15%)

Kontakt: 537 083 572

Plan szkolenia:

1.Formy pracy z dziećmi z obniżonym napięciem posturalnym.
• Co to jest napięcie posturalne.
• Zabawy ruchowe dla dzieci atetoidalnych.
• Zabawy stolikowe dla dzieci atetoidalnych.

2. Zaburzenia oralne – przetrwały odruch ssania.
• Ssanie jako stymulacja – odwrażliwianie lub dostymulowywanie.
• Ssanie jako normalizacja napięcia posturalnego.

3. Formy pracy z dziećmi z zaburzonym procesami integracji sensorycznej.
• Nadwrażliwośći i podrażliwośći – nieprawidłowe działanie zmysłów.
• Autostymulacje dotyczące układu propriocepcji (gryzienie, masturbacja, uderzanie ciałem, popychanie, przepychanie rówieśników).
• Autostymulacje dotyczące układu przedsionkowego (nadruchliwość w ruchu liniowym i rotacyjnym).
• Agresja, a stymulacja jak rozróżnić działanie dziecka.

4.Problemy wynikające z funkcjonowania dziecka z nadruchliwoścą psychoruchową z zaburzeniami koncentracji uwagi.
• Co to jest ADHD i ADD
• Hamujące działanie układu móżdżkowo- przedsionkowego.
• Techniki relaksacyjne, wyciszające dzieci.

 

Termin szkolenia: zapytaj o najbliższy termin – termin do ustalenia po zebraniu się min 6 os. grupy,
Liczba godzin: 48h,
Adresaci: pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, fizjoterapeuci, logopedzi, osoby pracujące w żłobkach i przedszkolach.
Prowadzący szkolenie:

Barbara Loranc - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej.
Agata Piątek - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Wczesnej Interwencji Dziecięcej.
Anna Bobek – Psycholog dziecięcy, Oligofrenopedagog.
Katarzyna Zadykowicz-Niemczyk - Pedagog, Neurologopeda, Terapeuta Wczesnej Interwencji Dziecięcej.
Renata Selma – Oligofrenopedagog, Tyflopedagog.

Forma szkolenia: warsztaty, wykłady, pokazy pracy z dzieckiem,
Miejsce szkolenia: Filii Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne, ul. Legionów 26/28 budynek C Kompleks „Nowe Miasto” 43-300 Bielsko-Biała,

Cena szkolenia: 1200 zł / os (dla grup minimum 3 osobowych rabat 15%)

Kontakt: 537 083 572

Szkolenie ”Wczesna Interwencja terapeutyczna dzieci od 0 do 3 roku życia”
opiera się na obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka . Szkolenie prowadzone jest przez zespół terapeutów z interdyscyplinarnym podejściem, którzy na co dzień współpracują we wczesnym wykrywaniu deficytów rozwojowych u dzieci.


Cel: Zdobycie wiedzy umożliwiającej wczesne reagowanie i wykrywanie zaburzeń, opóźnień i deficytów zarówno w rozwoju ruchowym, jak i w zakresie percepcji, rozwoju mowy, kompetencji wzrokowych, funkcji manualnych i kontaktów społecznych dzieci w wieku 0-3 lata.
Uwagi: Uczestnicy otrzymują zaświadczenia wraz z zakresem wiedzy zawartym w szkoleniu. Materiały szkoleniowe. Uczestnicy proszeni są o zabranie wygodnej odzieży i butów zamiennych. Uczestnicy mogą przygotować opis (nagranie) problem dziecka w celu omówienia nieprawidłowości.


Plan szkolenia:


I Moduł:
Prawidłowy i nieprawidłowy rozwój dzieci
Dzień 1
1. Rozwój prawidłowy dzieci od 0 do 3 roku życia oraz założenia neurofizjologiczne rozwoju psychoruchowego – 2h wykład
2. Jakościowe i ilościowe wzorce prawidłowego rozwoju- 2h wykład.
3. Pokaz pracy z dzieckiem 1h
4. Warsztaty 3h
Dzień 2
1. Rozwój nieprawidłowy- wykład 1h
2. Zaburzenie ruchowe pochodzenia ośrodkowego (opóźnienie psychoruchowe, mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, wybrane choroby genetyczne) - wykład -1h
3. Pielęgnacja dziecka zagrożonego niepełnosprawnością - wykład 1h
4. Pokaz pracy z dzieckiem 1h
5. Warsztaty 3h


II Moduł
Dzień 3
Zagrożenia rozwoju wynikające z nieprawidłowego napięcia posturalnego

1. Czym jest napięcie pomaturalne, mięśniowe, jakie są problemy wynikające z nieprawidłowości napięcia – wykład 1h
2. Wady postawy (wady stóp, wady kręgosłupa) – wykład 1h
3. Dziecko męczliwe wykład -1h
4. Pokaz pracy z dzieckiem zagrożonym wadą postawy 1h
5. Omówienie przypadku – 1h
6. Warsztaty 3h
Dzień 4
Zagrożenia rozwoju wynikające z nieprawidłowych procesów integracji sensorycznej
1. Czym jest integracja sensoryczna - wykład 1h
2. Problemy dzieci zaburzonymi procesami SI - wykład 3h
• Syndrom oko - ruchowy
• Dyspraksja rozwojowa
• Dyskryminacja bodźców
• Dziecko dystraktywne
• Dziecko nadpobudliwe
• Dziecko podwrażliwe i nadwrażliwe na bodźce
3. Pokaz pracy z dzieckiem z zaburzonymi procesami integracji sensorycznej 1h
4. Omówienie problemu dziecka 1h
5. Warsztaty 2 h


III Moduł
Dzień 5
Zagrożenia rozwoju wynikające z problemów komunikacji werbalnej i niewerbalnej
1. Zagrożenia rozwoju wynikające z problemów komunikacji werbalnej i niewerbalnej – Wykład 2h
2. Rozwój mowy i komunikacji językowej dziecka w wieku 0-3 - kryteria diagnostyczne - Wykład 2h
3. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój językowy dziecka - Wykład 2h
• anatomia i funkcjonowania narządu oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnego
• czynności prymarne dla mowy- oddychanie, pobieranie pokarmów, odruchy
• słuch- reakcje słuchowe
• prawidłowy rozwój poznawczy
• prawidłowy rozwój motoryczny ze szczególnym uwzględnieniem motoryki precyzyjnej dłoni
• postawy wspierające rozwój komunikacji
4. Stymulacja rozwoju mowy i komunikacji - Warsztaty 4h
• techniki manualne
• zabawy stymulujące rozwój mowy
• komunikacja wspomagająca i alternatywna
• wybrane metody wspomagające rozwój mowy i komunikacji (bobomigi, wczesna nauka czytania, czytanie globalne)
Dzień 6
Zagrożenia rozwoju wynikające z globalnych zaburzeń rozwojowych
1. Charakterystyka rozwoju dziecka 0-3 r.ż. - rozwój społeczno - emocjonalny, samodzielność, samoobsługa - wykład 2h
2. Zagrożenia rozwoju wynikające z globalnych zaburzeń rozwojowych (ADHD, ADD, autyzm zespół Aspergera, dziecko z problemami wychowawczymi) – wykład 1h
3. Wczesna interwencja: - wykład 2h
• kiedy do psychologa?
• zaburzenie rozwoju czy trudności wychowawcze
• kształtowanie prawidłowych wzorców - co nieco o wzmocnieniach pozytywnych i skutecznym chwaleniu
4. Warsztaty 2h
5. Podsumowanie, panel dyskusyjny 1h.