TERAPEUCI

Rehabilitacja

Barbara Loranc - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

 • 2006 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - Fizjoterapia, studia magisterskie
 • 2004 Akademia Medyczna we Wrocławiu - Fizjoterapia, studia licencjackie

Kursy:

 • 2007 I stopień kursu Integracji Sensorycznej
 • 2007 Korekcja i profilaktyka wad postawy ciała dzieci i młodzieży
 • 2007 Wybrane metody stosowane w profilaktyce i leczeniu wad postawy
 • 2008 Kurs II stopnia Integracji Sensorycznej wg J.Ayres
 • 2008 Neurorozwojowe podstawy usprawniania
 • 2008 Wczesna interwencja terapeutyczna
 • 2008 Programowanie terapii neurorozwojowej
 • 2010 PNF Podstawowy
 • 2010 Kinesiology Taping 
 • 2012 Terapia metodą Delacato
 • 2012 Terapia Dziecka Ryzyka
 • 2012 Kurs Pierwszej Pomocy
 • 2013 Neurosensoryczna Terapia Taktylna - wg dr S. Masgutowej
 • 2013 Komunikacja drogą do poznania
 • 2014 Terapia Czaszkowo-Krzyżowa
 • 2015 Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg B.Zukunft-Huber
 • 2015 Diagnostyka mózgu w chorobach wieku dziecięcego. Odczytywanie dokumentacji medycznej
 • 2017 Prowadzenie treningów umiejętności/zachowań społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych
 • 2018 Terapia behawioralna w teorii i praktyce
 • 2018 Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym
 • 2018 Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia według koncepcji Intra Act Plus

Konferencje, kongresy, sympozja:

 • 2013 Konferencja SDR – Selektywna Rizotomia Grzbietowa
 • 2013 Warsztaty " Rola zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego w terapii dzieci i młodzieży z niedowładami spastycznymi" Warszawa

Agata Piątek - fizjoterapeuta, terapeuta NDT - Bobath, terapeuta wczesnej interwencji dziecięcej, terapeuta koncepcji Hallwick, terapeuta ręki

 • 2009 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie - Wczesna Interwencja i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, studia podyplomowe
 • 2007 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach - Fizjoterapia, studia magisterskie
 • 2005 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach - Fizjoterapia, studia licencjackie

Kursy:

 • 2007 Diagnostyka i Terapia Dzieci Ryzyka
 • 2008 Kurs Terapii Behawioralnej Dzieci z Autyzmem
 • 2008 Szkolenie z zakresu rehabilitacji medycznej w schorzeniach nerwowo-mięśniowych w zależności od stanu fizycznego pacjenta
 • 2009 Kurs Podstawowy Koncepcji NDT- Bobath dla Dzieci
 • 2010 Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02
 • 2010 Praktyczne zastosowanie platformy balansowej Balance Game Board
 • 2010 Kinesiology Taping
 • 2010 Kurs podstawowy Halliwick
 • 2011 Terapia ręki
 • 2012 Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym
 • 2012 Terapia metodą Delacato
 • 2012 Spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego
 • 2013 Komunikacja drogą do poznania
 • 2014 Neurologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej
 • 2014 Kurs II stopnia Integracji Sensorycznej wg J.Ayres
 • 2014 Funkcjonalna Terapia Manualna
 • 2015 Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg B.Zukunft-Huber.
 • 2015 Diagnostyka mózgu w chorobach wieku dziecięcego. Odczytywanie dokumentacji medycznej. 
 • 2015 Biofeedback EEG (neurofeedback) I stopień
 • 2016 Indywidualny dobór zaopatrzenia ortopedycznego i profilaktycznego Medi.
 • 2016 Biofeedback EEG (neurofeedback) II stopień
 • 2017 warsztaty szkoleniowe użytkowników wkładek Igli i Footsupport
 • 2017 Prowadzenie treningów umiejętności/zachowań społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych
 • 2017 Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
 • 2017 Neurorozwojowe usprawnienia dzieci w wybranych jednostkach klinicznych
 • 2018 Terapia behawioralna w teorii i praktyce
 • 2018 Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • 2018 Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym
 • 2018 Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia według koncepcji Intra Act Plus

Konferencje, kongresy, sympozja:

 • 2005 Uczestnictwo w sesjach naukowych, obchody XIV edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy, Zgorzelec.
 • 2011 Sympozjum Zaburzenia napięcia mięśniowego-wybrane metody rehabilitacji
 • 2013 Konferencja SDR – Selektywna Rizotomia Grzbietowa
 • 2013 Konferencja Naukową pt.: „Analiza chodu u Dzieci z MPDz ” PS NDT Bobath.
 • 2013 Warsztaty " Rola zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego w terapii dzieci i młodzieży z niedowładami spastycznymi" Warszawa 

Katarzyna Pysz - fizjoterapeuta, terapeuta metody PNF, terapii manualnej, terapeuta tkanek miękkich

 • 2006 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - Fizjoterapia, studia magisterskie

Kursy:

 •  2004 Sling - Exercise -Therapy (Terapia S-E-T)
 • 2005 I Instruktor Odnowy Biologicznej
 • 2006 Terapia manualna w koncepcji Plaatsman’a
 • 2007 Kurs Thera-Band Academy I i II
 • 2007 PNF podstawowy
 • 2008 PNF i Skoliozy
 • 2008 PNF rozwijający
 • 2008 Kinesio Taping - KT 1 i KT 2
 • 2009 Terapia manualna Kaltenborn-Evjent ukończone 8 modułów
 • 2009 Terapia obrzękowa etap I
 • 2009 PNF w Neurologii
 • 2010 Terapia obrzękowa etap II
 • 2010 PNF w spastyczności
 • 2011 Fizjoterapia dziecka ryzyka
 • 2012 Analiza chodu mózgowym porażeniu dziecięcym
 • 2012 Terapia metodą Delacato
 • 2012 Spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego
 • 2012 Kurs Pierwszej Pomocy
 • 2013 Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich cz.1,2,3,4
 • 2015 Biofeedback EEG (neurofeedback) I stopień
 • 2016 Indywidualny dobór zaopatrzenia ortopedycznego i profilaktycznego Medi
 • 2016 Biofeedback EEG (neurofeedback) II stopień
 • 2017 Integracja Sensoryczna I stopień
 • 2017 Prowadzenie treningów umiejętności/zachowań społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych 
 • 2018  Kurs II stopnia Integracji Sensorycznej wg J.Ayres
 • 2018 Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia według koncepcji Intra Act Plus

Konferencje, kongresy, sympozja:

 • 2010 Kongres Limfologiczny nt. „Kompleksowa fizykalna terapia obrzęku limfatycznego oraz innych chorób obrzękowych
 • 2011 Sympozjum Zaburzenia napięcia mięśniowego-wybrane metody rehabilitacji
 • 2013 Warsztaty " Rola zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego w terapii dzieci i młodzieży z niedowładami spastycznymi" Warszawa
 • 2018 Terapia behawioralna w teorii i praktyce

Agnieszka Szymków - fizjoterapeuta, terapeuta ruchu rozwijającego wg. W. Sherborne

 • 2002 Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Zabrzu

Kursy:

 • 2007 Kurs „THERA-BAND ACADEMY”
 • 2007 Kurs “Diagnostyka i Terapia dzieci ryzyka”
 • 2008 Kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
 • 2012 Kurs „Fizjoterapia Dziecka Ryzyka”
 • 2013 Neurosensoryczna Terapia Taktylna - wg dr S. Masgutowej
 • 2013 Komunikacja drogą do poznania
 • 2014 Terapia Czaszkowo-Krzyżowa
 • 2014 Funkcjonalna Terapia Manualna
 • 2015 Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg B.Zukunft-Huber.
 • 2015 Diagnostyka mózgu w chorobach wieku dziecięcego. Odczytywanie dokumentacji medycznej. 
 • 2015 Bioffedback EEG (neurofeedback) I stopień
 • 2016 Indywidualny dobór zaopatrzenia ortopedycznego i profilaktycznego Medi
 • 2016 Biofeedback EEG (neurofeedback) II stopień
 • 2017 warsztaty szkoleniowe użytkowników wkładek Iglii i Footsupport
 • Konferencje, kongresy, sympozja:
 • 2013 Warsztaty " Rola zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego w terapii dzieci i młodzieży z niedowładami spastycznymi" Warszawa
 • 2017 Neurorozwojowe usprawnianie dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego
 • 2017 Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
 • 2017 Prowadzenie treningów umiejętności/zachowań społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych
 • 2017 PNF podstawowy 
 • 2018 Terapia behawioralna w teorii i praktyce
 • 2018 Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • 2018 Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia według koncepcji Intra Act Plus

Anna Juraszek - fizjoterapeuta

 • 2006 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - Fizjoterapia studia magisterskie

Kursy:

 • 2005 Instruktor Odnowy Biologicznej
 • 2005 Przygotowanie Pedagogiczne
 • 2016 Praktyczna jazda na wózku inwalidzkim w ramach Aktywnej Rehabilitacji
 • 2006 Terapia Manualna wg. Koncepcji Platsmann’a
 • 2007 Thera Band Academy I i II
 • 2007 Korekcja i Profilaktyka Wad Postawy wg. Koncepcji Bielskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej 
 • 2009 PNF Podstawowy
 • 2010 Neurorozwojowa Diagnoza i Terapia Dzieci z Zaburzeniami Mechanizmu Antygrawitacyjnego
 • 2011 PNF w Pediatrii
 • 2011 Kinesiotaping
 • 2012 Spastyczne Postacie Mózgowego Porażenia Dziecięcego 
 • 2013 Alternatywne Metody Komunikacji
 • 2015 Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg B.Zukunft-Huber.
 • 2015 Diagnostyka mózgu w chorobach wieku dziecięcego. Odczytywanie dokumentacji medycznej.
 • 2017 Specyficzne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • 2017 Integracja Sensoryczna I stopień
 • 2017 warsztaty szkoleniowe użytkowników wkładek Igli i Footsupport
 • 2018 Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia według koncepcji Intra Act Plus

Marta Semla - fizjoterapeuta,

 • 2014 Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Zabrzu, kierunek Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, studia podyplomowe
 • 2012 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach-Fizjoterapia, studia licencjackie

Kursy:

 • 2009 Masaż klasyczny
 • 2013 Kinezjotaping
 • 2013 Terapia ręki I i II stopień
 • 2013 Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi 
 • 2013 Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych- kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo rdzeniowa
 • 2013 Diagnoza i terapia stymulacyjna Carla Delacato I i II stopień
 • 2013 Komunikacja drogą do poznania i rozwoju
 • 2014 PNF podstawowy
 • 2014 Fizjoterapia dziecka ryzyka
 • 2014 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn I stopień
 • 2014 Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu-kurs wprowadzający
 • 2015 Masaż Tkanek Głębokich z elementami terapii powięziowej i anatomią palpacyjną
 • 2016 Kurs Podstawowy Koncepcji NDT- Bobath dla Dzieci
 • 2018 Indywidualny dobór funkcjonalnej wkładki ortopedycznej igli
 • 2018 Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia według koncepcji Intra Act Plus

Justyna Pietrzyk - fizjoterapeuta

 • 2012 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - fizjoterapia, studia magisterskie
 • 2010 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - fizjoterapia, studia licencjackie

Kursy:

 • 2009 Kurs masażu klasycznego „BIO-RELAX”;
 • 2012 Kurs PNF podstawowy;
 • 2012 Kurs masażu leczniczego III stopnia „BIO-RELAX” (drenaż limfatyczny);
 • 2013 Komunikacja drogą do poznania;
 • 2014 Fizjoterapia dziecka ryzyka;
 • 2015 Kurs Podstawowy Koncepcji NDT- Bobath;
 • 2015 Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg B.Zukunft-Huber;
 • 2015 Diagnostyka mózgu w chorobach wieku dziecięcego. Odczytywanie dokumentacji medycznej;
 • 2016 I stopień kursu Integracji Sensorycznej;
 • 2016 Kurs Koncepcji NDT- Bobath Baby;
 • 2017 warsztaty szkoleniowe użytkowników wkładek Igli i Footsupport;
 • 2017 Prowadzenie treningów umiejętności/zachowań społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych;
 • 2017 Cuevas Medek Exercises (CME) poziom I i II;
 • 2018 Terapia behawioralna w teorii i praktyce
 • 2018 Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia według koncepcji Intra Act Plus

Konferencje, kongresy, sympozja:

 • 2013 Warsztaty " Rola zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego w terapii dzieci i młodzieży z niedowładami spastycznymi" Warszawa 

Magdalena Kowalska – Prochot – fizjoterapeuta

 • 2009 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Fizjoterapia, studia magisterskie 

Kursy:

 • 2005 Masaż klasyczny „BIO – RELAX”
 • 2008 Techniki asekuracji i pomoc osobom niepełnosprawnym 
 • 2010 Badanie i fizjoterapia funkcjonalna stawu kolanowego moduł I i II
 • 2010 Funkcjonalna Terapia Manualna wg. Koncepcji Mulligana – moduł A
 • 2014 Diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego 
 • 2015 Warsztaty Treningu Widzenia 
 • 2016 Formy pracy z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju
 • 2016 Integracja Sensoryczna wg. J. Ayres I stopnień 
 • 2017 PNF podstawowy 
 • 2017 Fizjoterapia dziecka ryzyka 
 • 2017 Indywidualny dobór funkcjonalnych wkładek ortopedycznych Igli 
 • 2017 Specyficzne zachowania w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wczesna interwencja terapeutyczna
 • 2017 Neurorozwojowe usprawnianie dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego
 • 2017 Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
 • 2017 Prowadzenie treningów umiejętności/zachowań społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych
 • 2017 Neurorozwojowe usprawnienia dzieci w wybranych jednostkach klinicznych
 • 2018 Terapia behawioralna w teorii i praktyce
 • 2018 Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia według koncepcji Intra Act Plus

Konferencje, kongresy, sympozja:

 • 2015 konferencja naukowa „W krainie zmysłów – zrozumieć integrację sensoryczną”

Małgorzata Pawełek - fizjoterapeuta, terapeuta metody Vojty

 • 2008 BWSU w Żywcu - Fizjoterapia, studia licencjackie

Kursy:

 • 1996 „Praktyczne szkolenie z zakresu wczesnej neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego” met Vojty
 • 1999 Szkolenie „Podstawy terapii metodą NDT i pielęgnacja dziecka niepełnosprawnego” 50 godz.
 • 1999 „Program M. i Ch. Knillów w terapii osób z poważnymi zaburzeniami w rozwoju.”
 • 1999 Szkolenie nt. Ruch Rozwijający metodą W. Sherborne.
 • 2002 Kurs „Problemy rehabilitacyjno – edukacyjne dzieci niepełnosprawnych
 • 2003 Szkolenie wewnętrzne „Stymulacja polisensoryczna”
 • 2003 Szkolenie wewnętrzne „Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz
 • 2004 Warsztaty na temat: „Jestem dzieckiem z autyzmem – dajcie mi szansę”
 • 2004 Warsztaty „Pielęgnacja i terapia dziecka niepełnosprawnego Metodą NDT”
 • 2004 Szkolenie „Pierwsza pomoc przedlekarska”
 • 2007 Kurs” Medical Taping Koncept”
 • 2007 Warsztaty terapeutyczne praca z dzieckiem według terapii Vojty
 • 2007 Masaż dziecięcy masaż Shantala
 • 2007 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – szansą na jego powodzenie w edukacji szkolnej
 • 2008 Warsztaty terapeutyczne metody Vojty „Dysplazja stawów biodrowych”
 • 2008 CERTYFIKAT-TERAPIA WG.METODY VOJTY
 • 2008 Warsztaty terapeutyczne – opieka i pielęgnacja wcześniaka
 • 2008 Metoda Vojty w leczeniu skolioz – warsztaty terapeutyczne
 • 2008 Problematyka dzieci z przepukliną opono – rdzeniową – warsztaty terapeutyczne, część I
 • 2009 „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci – obraz kliniczny , metody pracy” szkolenie 16 godz.
 • 2009 Warsztaty terapeutyczne „Metoda Vojty w porażeniu splotu barkowego
 • 2010 Warsztaty terapeutyczne:” Odruchowa lokomocja wg Volty u wcześniaków”
 • 2010 Warsztaty terapeutyczne- „Analiza chodu”
 • 2010 Vojta-IVG-Refrescher
 • 2011 Kurs „Kinezjology taping- w pediatrii
 • 2011 Szkolenie ”Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi”(zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 • 2011 Kurs „Pediatria dla fizjoterapeutów”
 • 2011 Warsztaty terapeutyczne AG ”Odruchowe pełzanie wg Volty”
 • 2011 Warsztaty metodyczne” Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i FAS w szkole masowej
 • 2012 Warsztaty terapeutyczne” Zastosowanie metody Vojty u dorosłych”
 • 2013 Vojta-IVG-Refrescher kurs „Zastosowanie metody Vojty w ramach wczesnej interwencji i usprawniania dzieci, młodzieży i dorosłych”
 • 2013 Odruchy wczesnodziecięce w kontekście uczenia się i zachowania.
 • 2015 Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg B.Zukunft-Huber.
 • 2015 Diagnostyka mózgu w chorobach wieku dziecięcego. Odczytywanie dokumentacji medycznej. 
 • 2017 Trigger Points Therapy i zintegrowane techniki nerwowo-mięśniowe
 • 2018 Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia według koncepcji Intra Act Plus

Konferencje, kongresy, sympozja:

 • 2016 Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka - nowe trendy w diagnostyce i terapii.

Karolina Lipart-Piela - fizjoterapeuta

 • 2015 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, studia licencjackie
 • 2017 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, studia magisterskie
 • 2018 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. w. Korfantego w Katowicach, studia podyplomowe

Kursy:

 • 2016 Indywidualny dobór funkcjonalnej wkładki ortopedycznej Iglii-szkolenie
 • 2016 Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej-I stopień
 • 2016 Indywidualny dobór zaopatrzenia ortopedycznego i profilaktycznego Medi
 • 2017 Bioffedback EEG (neurofeedback) I stopień
 • 2017 Wpływ procesów przetwarzania integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka
 • 2017 Specyficzne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wczesna interwencja terapeutyczna
 • 2017 Prowadzenie treningów umiejętności/zachowań społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

Warsztaty, Seminaria, Konferencje:

 • 2014 Urazy głowy-następstwa i zapobieganie-Sympozjum Naukowe
 • 2015 Kompleksowa stymulacja rozwoju dzieci z zaburzeniami Funkcji Ośrodkowego Układu Nerwowego-terapia neurorozwojowa we współczesnej praktyce klinicznej-Konferencja Naukowa
 • 2015 Wykorzystanie metody V.Vojty w pracy nad stabilizacją ciała dziecka-warsztat praktyczny
 • 2016 Medycyna, fizjoterapia i cybernetyka w usprawnianiu osób z zaburzoną kontrolą nerwowo-mięśniową

Karolina Wasiluk - fizjoterapeuta

 • 2014 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Fizjoterapia, studia magisterskie
 • 2018 Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, Przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe

Kursy:

 • 2012 Funkcjonalna Terapia Manualna
 • 2017 NDT Bobath
 • 2017 Neurorozwojowe usprawnianie dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego
 • 2017 Prowadzenie treningów umiejętności/zachowań społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych
 • 2017 diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
 • 2018 Indywidualny dobór funkcjonalnej wkładki ortopedycznej igli
 • 2018 Komunikacja interpersonalna
 • 2018 Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia według koncepcji Intra Act Plus

Magdalena Rymorz - fizjoterapeuta

 • 2015 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, studia licencjackie
 • 2017 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, studia magisterskie
 • 2018 Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe

Kursy:

 • 2013 Kinesiotaping
 • 2018 Indywidualny dobór funkcjonalnej wkładki ortopedycznej igli
 • 2018 Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath
 • 2018 Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia według koncepcji Intra Act Plus

Warsztaty, Seminaria, Konferencje:

 • 2014 Nutrigenomika i nutrigenetyka w żywieniu ludzi aktywnych
 • 2014 Fizjoterapia i aktywność zdrowotna

 

Miriam Szałaj - fizjoterapeuta

 • 2017 Studia drugiego stopnia Akademia Wychowania Fizycznego im J. Kukuczki w Katowicach kierunek Fizjoterapia
 • 2017 Studia pierwszego stopnia Akademia Wychowania Fizycznego im J. Kukuczki w Katowicach kierunek Fizjoterapia, licencjat

Kursy, szkolenia, konferencje :

 • 2016 Specjalistyczny kurs zintegrowanych form masażu
 • 2017 kurs Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych
 • 2017 Biofeedback EEG (neurofeedback) I stopień
 • 2017 kurs podstawowy Halwick
 • 2017 Masaż tkanek głębokich, terapia tkanek miękkich

Mateusz Grzesik - fizjoterapeuta

 • 2017 Wyższa Szkoła Adnministracji w Bielsku-Białej, studia magisterskie, fizjoterapia

 

Terapie wspomagające

Małgorzata Drożdż – Dogoterapeuta/Terapeuta ręki

 • 1999 Politechnika Łódzka filia w Bielsku-Białej – studia licencjackie – Wydział Organizacji i Zarządzania
 • 2008 Profesja Centrum Kształcenia Kadr - Fizjoterapia

Kursy i szkolenia:

 • 2005 Bielsko-Biała – kurs elementarny języka migowego
 • 2006 Kraków – Kurs “Dogoterapia – metoda wspomagająca terapię i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością”
 • 2008 Kraków – szkolenie “Bezpiecznie z psem – Lekcja wychowawcza”
 • 2008 Katowice – “Kurs Psa Terapeutycznego” I st.
 • 2009 Katowice – kurs “Trener Psów” 
 • 2010 Katowice – kurs „Pies i Dziecko – Dogoterapia”
 • 2010 Pszczyna – szkolenie “Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”
 • 2011 Bielsko-Biała – szkolenie podstawowe MAKATON
 • 2011 Warszawa – szkolenie „Terapia Ręki” I st.
 • 2011 Warszawa – szkolenie „Terapia Ręki” II st.
 • 2012 Warszawa – kurs “Dogoterapeuta / kynoterapeuta” - kwalifikacje zawodowe
 • 2012 Katowice – szkolenie “Nie-zgrabne dziecko: Zrozumieć zaburzenia przetwarzania sensomotoryczne”
 • 2012 Warszawa – szkolenie “Trener Profilaktyki Pogryzień”
 • 2012 Bielsko-Biała – szkolenie podstawowe z zakresu pierwszej pomocy
 • 2013 Bystra – szkolenie „Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato” 
 • 2013 Sucha Beskidzka – kurs „Terapia Taktylna wg metody dr Swietlany Masgutowej”
 • 2015 Warszawa – szkolenie „Dogoterapia w edukacji masowej i pedagogice specjalnej”
 • 2015 Łódź – szkolenie „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” 
 • 2015 Katowice – szkolenie trenerskie „Sensoplastyka” I st.
 • 2016 Warszawa – kurs „Trener – Szkoleniowiec”
 • 2018 Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia według koncepcji Intra Act Plus

Warsztaty, Seminaria, Konferencje:

 • 2005 Kraków – Warsztaty „Podstawy Dogoterapii”
 • 2008 Katowice – seminarium “Pierwsza pomoc weterynaryjna”
 • 2010 Kraków – wykład ” o byciu dobrym przewodnikiem psa”
 • 2010 Kraków – konferencja – “(Dogo)terapia czy pseudoterapia”
 • 2010 Kraków – seminarium “Nie tylko dogoterapia”
 • 2013 Kraków – warsztaty masażu relaksacyjnego psów
 • 2014 Bystra – warsztaty „Zabawa inspirująca rozwój”
 • 2015 Warszawa – seminarium „Pies pracujący: od A do Z – wychowanie i trening psów do terapii” 
 • 2015 Bielsko-Biała – warsztaty „Wstęp do Sensoplastyki” 
 • 2016 Bielsko-Biała – warsztaty „Wiklina papierowa” 
 • 2016 Bytom – wykład „Stres u psa”
 • 2016 Warszawa – seminarium „Psy agresywne, psy niebezpieczne” 

Sabina Grajber - oligofrenopedagog

 • 2011 Studia podyplomowe Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne w Cieszynie
 • 2008 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - filologia polska, specjalność nauczycielska, studia uzupełniające magisterskie 
 • 2006 Akademia Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - filologia polska, specjalność nauczycielska, studia licencjackie 

Kursy

 • 2009 Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
 • 2018 Terapia behawioralna w teorii i praktyce

Anna Bobek - psycholog

 • 2005 Studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki
 • 2003 Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: psychologia, specjalność: psychologia kliniczno – wychowawcza dzieci i młodzieży, studia magisterskie

Kursy, szkolenia, konferencje

 • 2001 Sytuacja wychowawczo – rehabilitacyjna dzieci i młodzieży z syndromem Aspergera
 • 2001 Ruchu Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne 
 • 2002 Szkolenie na temat komunikacji alternatywnej dzieci autystycznych 
 • 2003 Autyzm; Zrozumieć innych – zrozumieć Siebie; Znaczenie komunikacji w kontakcie z osobami z autyzmem
 • 2003 Wychowanie fizyczne osób z autyzmem oraz znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym
 • 2004 Jestem dzieckiem z autyzmem – dajcie mi szansę
 • 2004 O tym trzeba mówić…Przeciwdziałanie zjawiskom pedofilii
 • 2005 Terapia poprzez sztukę. Gry i zabawy w kształceniu zintegrowanym
 • 2005 Zróbcie mi miejsce między wami – rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym
 • 2005 ADHD fakty i mity
 • 2006 Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wybrane zagadnienia
 • 2006 Metody i formy pracy z dziećmi z płodowym zespołem alkoholowym FAS oraz innymi deficytami rozwojowymi
 • 2006 Jak pomóc dziecku z zespołem Aspergera
 • 2006 Autyzm. Dorośli i dzieci – jak im pomóc efektywnie
 • 2006 Wczesne wspomaganie rozwoju
 • 2007 Diagnoza różnicowa ADHD
 • 2007 Od autyzmu do ekstrawagancji. Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • 2007 Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa
 • 2008 Praca z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi
 • 2009 Psychosomatyka czyli między ciałem a duszą
 • 2011 Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców
 • 2012 Rozwój psychoseksualny dzieci młodzieży albo…niezbędnik nauczyciela
 • 2013 Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • 2015 Moduł szkoleń dotyczących wspomagania pracy szkół realizowanych w zakresie zadań SZKOLNYCH ORGANIZATORÓW ROZWOJU EDUKACJI 
 • 2015 Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień
 • 2015 Diagnostyka mózgu w chorobach wieku dziecięcego. Odczytywanie dokumentacji medycznej
 • 2015 Szkolenie z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam” 
 • 2015 Diagnostyka mózgu w chorobach wieku dziecięcego. Odczytywanie dokumentacji medycznej
 • 2015 Zespół stresu pourazowego u dzieci i młodzieży
 • 2017 VB- MAPP Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii
 • 2017 Badanie neuropsychologiczne dziecka
 • 2018 Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia według koncepcji Intra Act Plus

Paulina Waleczek - psycholog

 • 2017 Uniwersytet Opolski, kierunek psychologia, studia magisterskie 
 • 2017 Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego "Andragog" w Opolu, przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe 

Kursy

 • 2016 Warsztaty „Sposoby zwalczania stresu”
 • 2016 Kurs pierwszego stopnia „Racjonalnej Terapii Zachowania”
 • 2016 Seminarium z psychoanalizy w formie kursu naukowego
 • 2016 Szkolenie „Animator zabaw dziecięcych”
 • 2016 Warsztaty „W co się bawić z dziećmi”
 • 2016 Warsztaty „Sztuka budowania relacji”
 • 2017 Warsztaty z zakresu używania narzędzia M-CHAT-R/F we wcześniej diagnozie autyzmu
 • 2017 Terapia Behawioralna – Trzymodułowy kurs bazowy
 • 2018 Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – certyfikowany kurs
 • 2018 Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo i behawioralne.
 • 2018 Picture Exchange Communication System - poziom 1
 • 2018 VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
 • 2018 Pozytywna dyscyplina z elementami Self-Reg

Renata Semla - tyflopedagog

 • 1995 Uniwersytet Śląski - pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, studia magisterskie
 • 2001 Uniwersytet Śląski - pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe

Kursy

 • 2010/2011 Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji
 • Kurs kinezjologii edukacyjnej “Brain Gym” metody dr Paula Dennisona
 • Kurs komunikacji wspomagającej i alternatywnej metodą Makaton
 • Kurs wstępny z pedagogiki zabawy
 • Kurs podstawowy w zakresie Ruchu Rozwijającego metody Weroniki Sherborne
 • 2013 Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabowidzących
 • Szkolenie “Dzieci chore na cukrzycę”
 • Szkolenie “Szkoła komunikacji”
 • Szkolenie “Praca z dziećmi z autyzmem”
 • Szkolenie “Dziecko z zespołem Aspergera”
 • 2015 Szkolenie "Sensomotoryczna Terapia Widzenia"
 • Warsztaty “Jak pobudzić aktywność osób niepełnosprawnych”
 • Warsztaty “Różne techniki plastyczne i zabawy przy muzyce”
 • Warsztaty “Praca z dzieckiem z zespołem ADHD”
 • Warsztaty “Wczesna nauka czytania metodą Jagody Cieszyńskiej jako profilaktyka specyficznych trudności w czytaniu”
 • Warsztaty “Rozpoznawanie form przemocy wobec dzieci i młodzieży”
 • Konferencja “Istota zmysłu i słuchu w rozwoju dziecka – zaburzenia, diagnoza, terapia
 • Konferencja “Miejsce dziecka z Zespołem Downa w przedszkolu i szkole”
 • Konferencja “Wieloaspektowe podejście do problemów dzieci z zaburzeniami psychiatrycznymi”
 • Konferencja “Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości”
 • 2015 Diagnostyka mózgu w chorobach wieku dziecięcego. Odczytywanie dokumentacji medycznej
 • Neurosensoryczna Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
 • Terapia ręki I i II stopień
 • 2018 Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia według koncepcji Intra Act Plus

Martyna Królikowska-Zamarajew-Neurologopeda

 • 2010 Uniwersytet Śląski, Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Logopedii
 • 2018 Uniwersytet Śląski, Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, Specjalność: neurologopedia

Kursy i szkolenia:

 • 2009 IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Logopedia Śląska w teorii i praktyce”
 • 2009 Warsztaty „ Postępowanie Logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności”
 • 2010 Konferencja „Świat, który rozumie jąkanie”
 • 2018 Szkolenie VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii"

Izabela Szymanek-Logopeda

 • 2015 Studia podyplomowe : Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Rewalidacja i Terapia Pedagogiczna Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 
 • 2005 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Podyplomowe Studia Logopedyczne 
 • 2002 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Psychologii i Pedagogiki

Kursy i szkolenia:

 • Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy
 • Bumbumkowe poruszanki - muzyka, ruch i rozwój - program wieloaspektowego wspierania rozwoju dziecka,
 • Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch
 • Stymulacja rozwoju małego dziecka
 • Ewaluacja wewnętrzna w Placówce Oświatowej
 • Udział w sześciomiesięcznym projekcie „Rozumieją nas” w zakresie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się
 • Stymulowanie mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu–szkolenie i warsztaty organizowanie przez Konferencje Logopedyczne
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami  komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy